تقویم روز
امروز یکشنبه 22 فروردین ماه 1400 ساعت 19:39 ب ظ

  • تازه ها
  • فرایندها
  • فرم های پر کاربرد
  • نمونه قراردادها

تازه های دفتر حقوقی

تازه های دفتر حقوقی

پیوست ها :
Download this file (110.pdf)دانلود[یکصد و ده نکته فقهیو حقوقی]1027 kB
Download this file (ajibb.pdf)دانلود[قوانین عجیب در دنیا]309 kB
Download this file (zarbolmasal.pdf)دانلود[یکصد و ده ضرب المثل حقوقی دنیا]1235 kB

فرایندهای دفتر حقوقی

فرایندهای دفتر حقوقی

پیوست ها :
Download this file (f1.JPG)دانلود[فرایند اخذ تعهد محضری خدمت در دانشگاه]60 kB
Download this file (f2.pdf)دانلود[اقامه دعاوی حقوقی در مزاجع قضایی]93 kB

فرم های پرکاربرد دفتر حقوقی

فرم های پرکاربرد

پیوست ها :
Download this file (aghd2.pdf)دانلود[فرم مکاتبه با برنده مناقصه جهت تکمیل مدارک]84 kB
Download this file (estlam.doc)دانلود[صورتجلسه استعلام قیمت]99 kB
Download this file (manemodakhele.pdf)دانلود[اعلام عدم شمول قانون منع مداخله]80 kB
Download this file (savabegh.pdf)دانلود[فرم اطلاعات سوابق شرکت]1386 kB

نمونه قرارداد های دفتر حقوقی

***نمونه قرارداد

پیوست ها :
Download this file (dastgah.pdf)دانلود[قرارداد خرید دستگاه]1150 kB
Download this file (kharidmavad.pdf)دانلود[قرارداد خرید مواد اولیه غذایی]830 kB
Download this file (otomobil93-2.doc)دانلود[قراردادخرید اتومبیل]55 kB
Download this file (sabz.pdf)دانلود[قرارداد واگذاری خدمات باغبانی و فضای سبز]1301 kB
Download this file (tabkhtouzih.pdf)دانلود[قرارداد طبخ و توزیع غذا]2297 kB
Download this file (tasis93.pdf)دانلود[قرارداد واگذاری و نگهداری تاسیسات]2222 kB

مهندس علی جهانپاک 
رئیس اداره امور حقوقی
 ---------------------

شماره تلفن
051-42627512
---------------------
پست الکترونیک

jahanpaka1@nums.ac.ir

------------------------

پیوند های مفید