تقویم روز
امروز جمعه 29 تیر ماه 1397 ساعت 09:15 ق ظ

 


 

اخبــار مهــم

قائم مقام مشارکتهای مردمی
دکتر ظهیر مظلومی نژاد


 --------------

شماره تلفن
051-42627506

-----------------
پست الکترونیک

mazluminz1@nums.ac.ir

------------------

www.3dots.ir