تقویم روز
امروز سه شنبه 24 تیر ماه 1399 ساعت 08:22 ق ظ
فرم ثبت نام اردو دانشجویی
نام: (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
نام پدر: (*)
ورودی نامعتبر
کد ملی (*)
ورودی نامعتبر
شماره دانشجویی (*)
ورودی نامعتبر
رشته (*)
ورودی نامعتبر
مقطع (*)
لطفا مقطع را وارد کنید
دین (*)
لطفا گزینه دین را انتخاب کنید
جنسیت (*)
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل (*)
ورودی نامعتبر
تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر
تلفن یکی از والدین (*)
ورودی نامعتبر
مذهب (*)
ورودی نامعتبر
علاقه مند به همکاری در فعالیت های فرهنگی اردو (*)
ورودی نامعتبر
عنوان اردو (*)
ورودی نامعتبر
تعهد نامه اردو: اینجانب با رضایت کامل متقاضی شرکت در اردو مذکور بوده و تعهد می نمایم ضمن رعایت آئین نامه های انضباطی دانشگاه در اردوها در طول سفر، نسبت به رعایت مقررات و دستورات مدیریت و مسئولین مربوطه همت گماشته و مسئولیت هرگونه حوادث مترقبه و عدم رعایت مقررات را بدون هیچ گونه ادعایی عهده دار می باشم. محل برگزاری اردو و مسیر آن از رفت تا برگشت به منزله محیط آموزشی دانشگاه محصوب می گردد. مقررات انضباطی بویژه حفظ حدود آداب اسلامی الزامی است: 1- عدم استفاده از لباس ها و مانتوهای تنگ و نا متعارف و داشتن حجاب کامل طبق موازین شرع مقدس پرهیز از هرگونه آرایش 2- عدم ارتکاب کارهای خلاف شئون اسلامی و مقررات دانشگاه 3- متعهد بودن به تمام برنامه های فرهنگی و پیش بینی شده از سوی مسئولین اردو 4- خروج از برنامه اردو در طول سفر بدون هماهنگی ممنوع است.
تایید تعهد نامه (*)
ورودی نامعتبر
تکمیل ثبت نام و ارسال اطلاعات

پیوند های مفید