تقویم روز
امروز سه شنبه 16 آذر ماه 1400 ساعت 18:13 ب ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

دکتر سیده سمانه طبایی

بالینی


اطلاعات محل کار

خراسان رضوی - نیشابور -دانشکده علوم پزشکی
بلوار جانبازان-روبروی ورزشگاه انقلاب-دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
نیشابور
43341443 051
tabaees79@yahoo.com

بیوگرافی

نام و نام خانوادگی: سیده سمانه طبائی


تاریخ تولد: 17/3/61


 محل تولد: تهران تلفن تماس: 43341443 Email:tabaees79@yahoo.com

رزومه

برای دریافت فایل رزومه بر روی لینک زیر کلیک کنید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

دوره پزشکی عمومی : علوم پزشکی مشهد 1. نفر دوم آزمون پره انترنی

2. نفر چهارم پزشکی ورودی 79 (1% دوم)

3. شرکت به صورت straight در امتحان رزیدنتی دوره تخصص قلب و عروق: علوم پزشکی مشهد 1. نفر اول ارتقاء سال 1389 2. نفر اول ارتقاء 1390 ضریب کا: دانشکده علوم پزشکی نیشابور. ضریب کا و هیئت علمی: هیات علمی ضریب K در دانشکده علوم پزشکی نیشابور

سوابق آموزشی

سابقه ترم تدریس در دانشکده علوم پزشکی نیشابور که تاییدیه دانشکده به پیوست می باشد.

سوابق پژوهشی

کارگاه و مجلات : 1. مدرس برنامه کنفرانسهای هفتگی اموزش مداوم پزشکی نیشابور 2. احیا قلبی ریوی پیشرفته (مدرس) 3. اورژانس های قلب و عروق (مدرس) 4. تجویز و مصرف منطقی داروها در بیماران مسن (مدرس) 5. تجویز و مصرف منطقی داروها در بیماران قلبی (مدرس) 6. تغذیه و چاقی (مدرس) 7. گواهی شرکت در کارگاه اخلاق در علوم پزشکی 8. گواهی شرکت در کارگاه متآنالیز و مرور سیستماتیک 9. گواهی شرکت در کارگاه مهارت تدوین طرح درس 10. گواهی شرکت در کارگاه ارتباط موثر 11. گواهی شرکت در کارگاه مدیریت منابع اطلاعاتی 12. گواهی شرکت در کارگاه اشنایی با انواع مطالعات در علوم پزشکی 13. گواهی شرکت در کارگاه اشنایی با منابع رایج خطا 14. گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق کیفی 15. گواهی شرکت در کارگاه Spss پیشرفته 16. گواهی شرکت در کارگاه endnote 17. داوری مقالات مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور همایش ها: 1. کنگره بین المللی بیماری های عروق کرونر (11/2/92) 2. نقش pci در درمان انفارکتوس حاد میوکارد (17/1/92) 3. سمینار تصویربرداری غیر تهاجمی قلب و عروق (6/2/92) 4. کاربرد داروهای ضد پلاکت در بیماران قلبی (25/7/91) 5. ششمین کنگره قلب و عروق رضوی 6. کنگره سراسری تازه های قلب و عروق (26/4/91) مقالات چاپ شده: 1. Evaluation of visual inspection with acetic acid as a feasible screening test for cervical neoplaasia. 2. Case study of a large, rare interatrial septum lipoma 3. Association of tumor necrosis factor-α promoter G-308A gen polymorphism with increased triglyceride level of subjects with metabolic syndrome 4. Pseudoaneurysm of mitro-aortic intervalvular fibrosa during the course of mitral valve endocarditis with aorto-left ventricle outflow tract fistula. 5. Serum selenium and glutathione peroxidase concentrations in healthy Iranian subjects. پایان نامه ها: 1. Evaluation of visual inspection with acetic acid as a feasible screening test for cervical neoplaasia. 2. The relation of microalbuminuria to subclinical myocardial dysfunction in hypertensive patient detected by strain/strain rate indices. داوری: 1. داوری مقالات پژوهشی در دانشکده علوم پزشکی نیشابور 2. داوری مقالات ارسالی به مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور طرح ھای در حال انجام : 1. تالیف کتاب تفسیر بالینی الکتروکاردیوگرافی 2. Relation of Opium Addiction with the Severity and Extension of Myocardial Infarction and in Hospital Morbidity and Mortality. 3. Effect of opium addiction on six month mortality and morbidity of acute myocardial infarction 4. Risk Factors and Short-term Morbidity and Mortality of Venous Thromboembolism 5. Effect of Atorvastatin versus Rosuvastatin on level of inflammatory markers and low density lipoprotein-cholesterol (LDL) in Patients with acute myocardial infarction: double blind randomize control trial 6. The Effect of Curcumin On serum inflammatory Markers in patients with Acute Myocardial Infarction. 7. Effect of Intensive versus Standard Lipid-Lowering Treatment with statins on Markers of Glucose Homeostasis in patients without diabetes: Double blind randomize control trial. 8. Comparison of the influences of atorvastatin and rosuvastatin treatment on the levels of 25 Hydroxyvitamin D in patient with acute MI.

سوابق اجرایی

مسئولیت های اجرائی: 1. عضو حقیقی شورای اخلاق پزشکی دانشکده علوم پزشکی نیشابور 2. عضو کمیته تالیف و ترجمه کتاب دانشکده علوم پزشکی نیشابور 3. عضویت در کارگروه تهیه مطالب علمی حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور 4. عضویت در شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور 5. مسئول و رابط دانشکده علوم پزشکی نیشابور در کارگروه اعتباربخشی بیمارستانی و موسسه ای ستاد تهول و نوآوری آموزش پزشکی در قطب نهم. 6. مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان 22 بهمن نیشابور 7. معاون آموزشی پژوهشی بیمارستان 22 بهمن نیشابور 8. مسئول واحد توسعه آموزش بالینی (EDO) بیمارستان 22 بهمن نیشابور 9. عضویت در کمیته های بیمارستانی

سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی

پیوند های مفید