تقویم روز
امروز جمعه 30 اردیبهشت ماه 1401 ساعت 02:53 ق ظ

مأموریت مرکزامور هیئت علمی،

مدیریت  عالی و یکپارچه کلیه امور مرتبط با اعضای هیأت علمی در جهت استفاده کامل از پتانسیل ها و توسعه توانمندی‌های آنان در راستای ارتقای کیفی و کمی آموزشی، پژوهشی و خدماتی جهت وصول به اهداف دانشگاه است

همچنین در این واحد گرد آوری اخبار ،آیین نامه ها ،فرم ها ،دستورالعمل های مربوط به اعضای محترم هیئت علمی صورت گرفته است

امیدواریم مارا در تهیه و اطلاع رسانی یاری نمایید تا بتوانیم خدمتی هر چند کوچک در جهت هر چه بهتر نمودن امر اطلاع رسانی انجام دهیم

با تشکر

امور هیئت علمی دانشکده علوم  پزشکی نیشابور

پیوند های مفید