تقویم روز
امروز دوشنبه 31 خرداد ماه 1400 ساعت 03:01 ق ظ

عبارت مورد جستجوی خود را در کادر زیر وارد کنید

معاونت فرهنگی و دانشجویی

ردیف عنوان خدمت فرایند شناسنامه خدمت مسئول شماره تماس فرم های مربوطه ارائه خدمت  لینک خدمت نظرسنجی  هزینه
1 درخواست کار دانشجویی فرایند مستندات خانم مفید 42632474 فرم حضوری      
2 درخواست وام دانشجویی فرایند مستندات خانم مفید 42632474 فرم حضوری      
3 استعلام دانش آموختگان فرایند مستندات خانم مفید 42632474   حضوری      
4 فرآیند تسویه حساب فرایند مستندات خانم مفید 42632474   حضوری      
5 رزرو غذا در سامانه تغذیه فرایند مستندات خانم خاکزادی 42632474   الکترونیکی      
6 فعال سازی کارت تغذیه فرایند مستندات خانم خاکزادی 42632474   الکترونیکی      
7 رزرو خوابگاه دانشجویی فرایند مستندات خانم فیض آبادی 42632474   حضوری      
8 ورزش همگانی و قهرمانی فرایند مستندات آقای فرح نیا 42632474   حضوری      
9 تاسیس انجمن علمی فرایند مستندات خانم عبدی 42632474   حضوری      
10 صدور مجوز نشریات فرایند مستندات خانم عبدی 42632474   حضوری      
11 شرکت در جشنواره سیمرغ فرایند مستندات خانم سرایانی 42632474   الکترونیکی      

معاونت آموزشی و پژوهشی

ردیف عنوان خدمت فرایند شناسنامه خدمت مسئول شماره تماس فرم های مربوطه ارائه خدمت  لینک خدمت  نظرسنجی  هزینه
1 درخواست مرخصی تحصیلی فرایند مستندات آقای رضا صدیقی 42632470-6 داخلی 103 فرم حضوری      
2 درخواست مهمانی و انتقال فرایند مستندات آقای رضا صدیقی 42632470-6 داخلی 103 فرم حضوری      
3 صدور دانشنامه فرایند مستندات خانم بیات ترک 42632470-6 داخلی 166   حضوری      
4 صدور گواهی موقت پایان تحصیلات فرایند مستندات خانم بیات ترک 42632470-6 داخلی 166   حضوری      
5 صدور گواهی فراغت از تحصیل فرایند مستندات خانم بیات ترک 42632470-6 داخلی 166 فرم تسویه حساب الکترونیکی      
6 پذیرش مقالات جهت انتشار درمجله فرایند مستندات خانم ملک زاده 42255046   الکترونیکی      
7 بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی فرایند مستندات خانم ملک زاده 42255046   حضوری      
8 ثبت و آماده سازی کتب خریداری شده فرایند مستندات خانم طاهری شرق 42632470-6 داخلی 153          
9 فرایند برگزاری کارگاه های توانمندسازی دانشجویان فرایند مستندات خانم رافت 051-43306251          
10 فرایند ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان فرایند مستندات خانم رافت 051-43306251          
11 فرایند برگزاری المپیاد علمی فرایند مستندات خانم رافت 051-43306251          
12 فرایند پذیرش دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر فرایند مستندات خانم رافت 051-43306251          
13 فرایند به روز رسانی و درج اخبار در سایت مرکز مطالعات فرایند مستندات خانم تکبیری 051-43306252          
14 فرایند برگزاری کارگاههای توانمند سازی اساتید فرایند مستندات خانم تکبیری 051-43306252          
15 فرایند طراحی سایت مرکز مطالعات و آموزش پزشکی فرایند مستندات خانم تکبیری 051-43306252          
16 فرآیند دریافت و تایید طرح درس فرایند مستندات خانم تکبیری 051-43306252          

 

 

پیوند های مفید