تقویم روز
امروز دوشنبه 31 خرداد ماه 1400 ساعت 02:10 ق ظ

فرایندهای آموزشی برتر درون دانشگاهی جشنواره شهید مطهری

 

 فرایندهای جشنواره شهید مطهری سال 1400

فرایند انگیزشی

فرایند طراحی نرم افزار

فرایند gamification

 

فرایندهای جشنواره شهید مطهری سال1399

 ارزشیابی  آموزش هوش اخلاقی 

  ارزشیابی برنامه مدون حرکات ورزشی 

  ارزشیابی آزمون بالینی با ساختار عینی

 

فرایندهای جشنواره شهید مطهری  سال 1398

 ارزشیابی ثبت گزارش خطا با استفاده از error board  reporting 

رویکردی نوین در برنامه ریزی و ارزشیابی دوره کارآموزی و کارورزی 

طراحی نرم‌ افزار آموزش ECG

 

 

 

 

پیوند های مفید