تقویم روز
امروز سه شنبه 19 اسفند ماه 1399 ساعت 11:23 ق ظ

مدیریت امور دارو و مواد مخدر

مدیر امور دارو و مواد مخدر :

نام و نام خانوادگی : سرکار خانم دکتر مهین شوروزی

تلفن تماس : 43349355

ساعات کار اداری : 7:30 – 13:45

مکان : خیابان امام خمینی - کوچه جلال آل احمد – بهداشت مرکزی – اتاق 43

شرح وظایف:

۱- تكمیل مدارك به منظور طرح موضوع : تاسیس داروخانه، ابطال و تاسیس همزمان داروخانه در همان محل ، تائید صلاحیت مسئول فنی ، تبدیل وضعیت ارائه خدمات دارویی داروخانه ، ابطال مجوز تاسیس داروخانه و ... در كمیسیون ماده ۲۰ و انجام سایر امور مربوطه پس از رای كمیسیون

 

۲- انجام كلیه امور مربوط به روند قانونی و اداری تاسیس داروخانه ها ، انتقال سرمایه ، تبدیل وضعیت ارائه خدمات دارویی داروخانه ها ، تغییر مسئولین فنی  داروخانه ها شامل معرفی به شركتهای دارویی و بیمه های خدمات درمانی جهت انعقاد قرار داد بیمه و صدور پروانه های مربوطه و ...

۳- صدور پروانه تاسیس و مسئول فنی داروخانه

۴- صدور گواهی  تشخیص صلاحیت مسئول فنی داروخانه

۵- تمدید اعتبار پروانه مسئولین فنی داروخانه

۶- صدور مجوز قائم مقام مسئول فنی داروخانه

۷- صدور گواهی سابقه كار داروسازان در داروخانه های حوزه نظارتی دانشگاه

۸- ثبت نام افراد واجد شرایط تاسیس داروخانه

۹- امتیازبندی متقاضیان تاسیس داروخانه بر اساس ضوابط و مقررات

۱۰- تهیه و ارسال لیست تغییرات امور داروخانه ها به سازمان غذا  و دارو

پیوند های مفید