سرپرست معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از بازدید و نمونه برداری از محلول های ضدعفونی کننده دست و سطوح مدارس توسط کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا بیان کرد: همزمان با فعالیت مدارس پس از تعطیلات کرونایی و ضرورت بررسی نحوه اجرای دستورالعمل های بهداشتی در مدارس، کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو از نحوه اجرای دستورالعمل های بهداشتی در خصوص ضد عفونی کننده های دست و سطوح در مدارس بازدید کردند.

وی افزود: در طی بازدید توسط کارشناسان، از محلول های ضدعفونی کننده دست و سطوح موجود جهت انجام آزمایشات نمونه برداری انجام شد. همچنین آموزش های لازم در خصوص  استفاده از ترکیبات ضدعفونی کننده، عدم اختلاط آن ها با سایر ترکیبات و شیوه استفاده به  کارکنان مدارس داده شد.