سرپرست معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از بازدیدهای مستمر و کنترل در مراکز عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی خبر داد.

دکتر هادی حسین زاده در گفتگو با وب دا گفت: این بازدیدها با هدف آموزش متصدیان مراکز عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی و نظارت بر محصولات عرضه شده در این مراکز است.

دکتر حسین زاده افزود: لزوم عرضه مواد آرايشي بهداشتي داراي پروانه بهداشتي معتبر و دارا بودن بر چسب اصالت در خصوص محصولات وارداتي و همچنين عرضه فراورده هاي داراي پروانه بهداشتي، از جمله مواردي است كه در اين بازديدها مورد تاكيد و نظارت مي باشد.

این مقام مسئول تاكيد كرد: عرضه لوازم آرایشی غیر مجاز و غير بهداشتي توسط بعضی از مراکز از جمله مواردي است كه به شدت با آن برخورد خواهد شد چرا كه سلامت مصرف كنندگان را با تهديدات جدي مواجه خواهد نمود.
سرپرست معاونت غذا و دارو در پايان از مردم خواست هنگام خريد محصولات آرایشی و بهداشتی وارداتي، حتما نسبت به استعلام كد 16 رقمي برچسب اصالت روي بسته بندي محصول اقدام نمايند و در خصوص محصولات آرايشي و بهداشتي توليد داخل، به سلامت محصول و خصوصاً مجوز هاي بهداشتي ( سیب سلامت)  آن توجه كافي را داشته باشند.