مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت بهداشت از برگزاری  دومین کمیته SIP ( نظارت بر اجرای چهارمین برنامه استراتژیک ایدز)  در سال جاری  خبر داد.

غلامحسین نوروزی نژاد گفت: برگزاری این کمیته برای بررسی چالش های پیش روی اجرای برنامه  مذکور  در هر یک از ادارات و سازمان های عضو کمیته می باشد و کنترل HIV/AIDS نیاز به یک برنامه منسجم با همکاری همه سازمان ها و ادارات مرتبط با جوانان به عنوان گروه در معرض رفتارهای پرخطر و گروه های آسیب پذیر جامعه  دارد.

نوروزی نژاد  ادامه داد: در برنامه چهارم  استراتژیک ایدز با هماهنگی صورت گرفته  با ادارات فرمانداری، دانشکده علوم پزشکی، بهزیستی، زندان، آموزش و پرورش، تعاون کار و رفاه اجتماعی، به عنوان اعضای اصلی و سایر ادارات و سازمان ها  از جمله هلال احمر، اداره ورزش و جوانان، نیروهای نظامی وانتظامی، سازمان انتقال خون، کمیته امداد و ... به عنوان سایر اعضا  با هم همکاری دارند و فرمانداری به عنوان رئیس و دانشکده علوم پزشکی به عنوان دبیر کمیته  می باشند.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های در پایان گفت: این کمیته هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه داده و اعضا ضمن گزارش عملکرد خود ،چالش های پیش روی اجرای برنامه را مطرح نموده  و با همفکری، هماهنگی و همکاری لازم سعی در پیشبرد فعالیت ها دارند.

 در این جلسه با حضور نمایندگان  آموزش و پرورش،  زندان، انتقال خون، هلال احمر، جانشین مدیر گروه بهداشت روان، مدیر گروه بیماری های برگزار شد ضمن بررسی مصوبات جلسه قبل نحوه دستیابی به گروه­ های در معرض بیشترین آسیب، خدمات قابل ارائه به آن ها و برخی مشکلات بیماران بررسی هایی صورت پذیرفت و از نمایندگان ادارات هلا ل احمر و آموزش  پرورش تقدیر و تشکر به عمل آمد.