به گزارش وب دا دکتر امیرحسن ذبیحی در دومین جشنواره شعر سلامت که در دانشگاه علوم پزشکی زابل برگزار گردید، با سروده زیبای ارسالی با نام نقطه ناچیز توانست مقام سوم این جشنواره را کسب نماید.

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ضمن تبریک به این مدیرگروه باذوق و گرامی، برای وی و همه هنرمندان به ویژه هنرمندان حوزه سلامت، بهروزی و توفیق روزافزون آرزو دارد.

 

 

 نقطه ناچیز

وقت آن شد که نگاهی بکنی بالا را                                        قدرت برتر آن خالق بی همتا را

کرونا این خبرآورد که بیرون مگذار                                     خارج از دایره مهر  فراتر پا را

خانه ات نقطه امنی است اگر اهل شوی                                  زیر یک سقف ببین عشق پر از رویا را

متوقف شده گردونه دنیای جدید                                           تا که از خویش بپرسی هدف دنیا را

جستجویی کن از آن کوچه تاریک دلت                                  تا که پیدا کنی آن مقصد ناپیدا را

سقف اندیشه ات از روزنه ای ترسان است؟                             شاید این روزنه ها نور دهد فردا را

تو زمن هستی من از تو ، به هم محتاجیم                                صحبت از ماست،رها کن من ناپیدا را

آمد این نقطه ناچیز که نابود کند                                          امپراطوری خودخواهی آدمها را

دکتر ذبیحی /مدیرگروه آموزش و ارتقاسلامت معاونت بهداشت