سرپرست گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت از جابجایی و تغییر محل کلینیک مزدوجین از تاریخ شانزدهم شهریور ماه خبر داد. 

فاطمه بوژآبادی در گفتگو با وبدا تصریح کرد:، خدمات حین ازدواج که شامل انجام آزمایشات، ارائه آموزش و مشاوره های  تخصصی سلامت جنسی وغربالگری ژنتیک می باشد، از این به بعد در محل جدید آن واقع در خیابان چهاره معصوم 16 ، مجتمع بهداشتی درمانی حاج مصیب لطفی به زوجین مراجعه کننده ارائه می شود.

سرپرست گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس بااشاره به اهمیت اطلاع رسانی در خصوص این جابجایی، خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از سرگردانی مراجعین، اطلاع رسانی بصورت مکتوب و با ارسال تراکت به کلیه دفاتر ثبت ازدواج و ادارات وسازمان های همکار شامل فرمانداری، دادگستری،  تبلیغات اسلامی و بهزیستی  نیز انجام شده است.

 وی خاطرنشان کرد: با وجود پاندمی کرونا، خدمات ارائه شده در کلینیک ازدواج  براساس پروتکلهای بهداشتی انجام می شود و پس از ثبت نام زوجین، غربالگری ژنتیک، انجام آزمایشات و خدمات آموزشی با تحویل کتابچه صورت می پذیرد.