رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور با صدور حکمی سرکار خانم دکتر صفورا جوان را به عنوان سرپرست گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط دانشکده منصوب کرد. به گزارش وب دا متن ابلاغ صادر شده بدین شرح است:

 

بسمه تعالی

سرکار خانم دکتر جوان

عضو محترم هیات علمی

 با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب علمی ارزشمند سرکارعالی به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط دانشکده منصوب می گردید. توفیق روز افزون سر کار عالی را در پیشبرد اهداف دانشگاه و تقویت نظام آموزشی مسئولیت پذیر که همانا حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم است از درگاه ایزد منان خواستاریم.

در این راستا انتظار می رود:

-حرکت در راستای برنامه استراتژیک و عملیاتی دانشکده

 ۲- توسعه کیفی و کمی آموزش و پژوهش منطبق با برنامه های مصوب

 ٣- برنامه ریزی و تشکیل منظم جلسات گروه و هم اندیشی در خصوص تازه های علمی با اعضای هیات علمی و دانشجویان

4- ارتقای سطح انگیزش و توانمندی اعضای هیات علمی و دانشجویان

 ۵- ارتباط مؤثر با سایر گروه های آموزشی دانشگاه جهت تعالی هر چه بیشتر دانشکده

6- برنامه ریزی و نظارت بر رعایت اصول ایمنی و محیط زیست در فعالیتهای گروه

7- جلسات و سایر فعالیت های ( آموزشی و پژوهشی ) مرتبط با گروه آموزشی و اطلاع رسانی موثر و شفاف در این زمینه به رئیس دانشکده

8 - مستند سازی اسناد و سوابق در گروه و ساماندهی و طراحی بانک اطلاعات مدون گروه

9- جلب مشارکت اعضای هیات علمی و کلیه همکاران گروه آموزشی در برنامه ریزی ها و توسعه فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی گروه و تصمیم گیری های ذیربط

10- اجرای طرح ارزیابی درونی در گروه آموزشی براساس دستورالعمل های ابلاغی و مستند سازی نتایج آن به طور ادواری به عنوان یکی از مهمترین اسناد برنامه ریزی گروه و ارائه آن به مسئول مربوطه

 11-روز آمد نمودن و بازنگری برنامه های درسی و آموزشی گروه و نظارت و اجرای دقیق برنامه های درسی مصوب و بازنگری شده با رعایت قوانین مربوط

12- برنامه ریزی و تشکیل منظم جلسات گروه و هم اندیشی در خصوص تازه های علمی با اعضای هیات علمی و دانشجویان

13- پاسخگویی مکتوب ، دقیق، کارشناسانه و به موقع به درخواست ها و مکاتبات ارجاعی از سوی مسئولان دانشکده

14 - برنامه ریزی برای جذب نیروی متخصص ( هیات علمی و کارشناس ) و تلاش در جذب امکانات و تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی برای گروه آموزشی

15- تهیه گزارش عملکرد فعالیتهای گروه و اعضای هیات علمی ذیربط در پایان هر سال تحصیلی و در پایان دوره مدیریت و ارائه آنها به رئیس دانشکده و دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد

16- توزیع عادلانه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بین اعضای هیات علمی گروه (دروس ، پایان نامه ها ، رساله ها و سایر موارد)

17-  برنامه ریزی جهت انجام طرحهای پژوهشی کاربردی و مورد نیاز کشور به کمک اعضای هیات علمی در گروه

18- همسو نمودن فعالیتهای گروه با راهبردها و سیاست های کلان دانشکده

19-برنامه ریزی برای توسعه رشته تحصیلی در گروه و تاسیس گرایش های کاربردی مورد نیاز و ایجاد رشته های جدید و میان رشته ای در گروه

20- برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای اعضای هیات علمی گروه به منظور اختصاص وقت مشاوره علمی و فرهنگی و تعامل با دانشجویان

21- تلاش و ترغیب اعضای هیات علمی در تولید علم و چاپ و انتشار تولیدات علمی ( مقاله علمی - پژوهشی، علمی ترویجی، کنفرانس ها ، تالیف و تصنیف، نقد کتاب، اختراع، جشنواره های علمی، هنری، مسابقات بین المللی و...)

 

 

دکتر محسن عظیمی نژاد

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور