به گزارش وب دا معاون آموزشی دانشکده از برگزاری مصاحبه علمی متقاضیان شانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی در روزهای بیست و پنچم و بیست و ششم شهریور ماه در محل سالن جلسات پردیس دانشکده خبر داد.

دکتر ابولفضل نعیم آبادی در این خصوص گفت: در شانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی دانشکده تعداد 22 نفر شرکت کردند که پس از طی مراحل جذب به صورت پیمانی در دانشکده مشغول به کار خواهند شد.
عضو هیئت علمی دانشکده افزود: جلسات بررسی صلاحیت علمی متقاضیان جذب اعضای  هیئت علمی با حضور رئیس دانشکده و رعایت شیوه نامه های بهداشتی و به همت مدیریت امور هیئت علمی دانشکده برگزار گشد.
این سلسله جلسات با همکاری گروه‌های آموزشی و با نظارت دکتر عظیمی نژاد رئیس دانشکده، دکتر نعیم آبادی معاون آموزشی و مدیریت امور هیئت علمی دانشکده برگزار شد.