معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور  از کسب موفقیت دانشجوی این دانشکده در  دوازدهمین آزمون المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کشور خبر داد.

دکتر سیدمرتضی شمشیرگران در این خصوص گفت: در این آزمون که در هفدهم مرداد ماه 1399برگزار شد، دانشجویان سراسر کشور در 6 حیطه آموزش پزشکی، استدلال بالینی، تفکر علمی در علوم پایه، مطالعات میان رشته ای سلامت، کارآفرینی و مدیریت نظام سلامت با هم به رقابت پرداختند که خانم سارا صادقی دانشجوی استعداد درخشان رشته بهداشت عمومی در حیطه آموزش پزشکی پذیرفته و به مرحله گروهی کشوری راه پیدا کرد.

این عضو هیئت علمی با اشاره به شرایط خاص کشور و شیوع ویروس کرونا افزود: مرحله اول گروهی دوازدهمین دوره المپیاد علمی به عنوان بزرگ ترین رویداد دانشجویی به بیماری کرونا اختصاص داده شده است چرا که انتظار می رود دانشجویان برجسته کشور نسبت به مسائل مهم و اساسی سلامت جامعه حساسیت بیشتری داشته باشند.

معاون آموزشی دانشکده در پایان از زحمات و تلاش دانشجویان و اساتید مسئول حیطه های المپیاد دانشکده قدردانی کرد.