معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور طی پیامی یاد و خاطره شهید مطهری را گرامی و روز معلم را به اعضای هیات علمی و مدرسین فرهیخته دانشکده تبریک گفت. به گزارش وبدا متن پیام دکتر ابوالفضل نعیم آبادی به این شرح می باشد:

به نام خدا

روز استاد گرامیداشت یاد و خاطره معلمی است که در مسیر تعالی آرمانی های انسانی، اندیشیدن را به اذهان تشنه آموخت و در آسمان زلال معرفت، رنگین کمانی از تعهد و ایثار علم کرد. معلمی، میراث ارزشمند انبیاست که تابناک و فروزان بر تاریکی های سترگ ناآگاهی تابیدند و در عرصه تعلیم و تربیت، ماندگارترین جلوه های عشق و ایثار را بر اوراق زرین تاریخ نقش بستند. توسعه و رشد همه جانبه کشور متضمن شناخت، پرورش و هدایت استعدادهای علمی در مسیر اعتلا و بالندگی است و نقش اساتید در نیل به اهداف مقدس آموزشی کشور و پرورش روحیه جستجوگری، بی بدیل است. اینجانب ضمن تبریک روز و هفته بزرگداشت مقام شامخ معلم به پیشگاه اساتید و مربیان دلسوز دانشکده، آرزومندم همواره در کسوت شریف معلمی با تلاشی وافر در تولید علم و گسترش آن، با سرافرازی برای دستیابی به زندگی سعادتمندانه دنیوی و اخروی کوشا و پویا باشید.

 

دکترابوالفضل نعیم آبادی

معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور