دانشکده علوم پزشکی نیشابور به رتبه برتر در بین سازمان ها، مراکز و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در حوزه نماز دست یافت.

به گزارش وب دا، سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی نیشابور با اعلام این خبر گفت: بر اساس اعلام معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ها، مراکز و دانشگاه‌های برتر در دو حوزه نماز و امر به معروف و نهی از منکر در سال 1398 معرفی شدند و دانشکده علوم پزشکی نیشابور در حوزه نماز موفق به کسب رتبه برتر کشور شد.

مهندس منصور نعیم آبادی تصریح کرد: بر اساس ارزیابی انجام شده در گزارش‌های ثبت شده واحدها در سامانه پایش برنامه عملیاتی و سامانه سجاده در سال 98، عنوان رتبه برتر به این دانشکده تعلق گرفته است.

وی با ابراز رضایت از فعالیت های حوزه نماز در دانشکده علوم پزشکی نیشابورگفت: این موفقیت با تلاش و عنایت مدیران و همراهی و همکاری رابطین نماز در ترویج و گسترش فرهنگ نورانی اقامه نماز و تشویق و ترغیب کارکنان، اساتید و دانشجویان در امر نماز، به دست آمده است.

گفتنی است دانشکده علوم پزشکی نیشابور در دو سال متوالی عنوان رتبه برتر ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز را در بین دستگاه‌های اجرایی استان خراسان رضوی نیز از آن خود کرده است.