مدیر اداره حراست دانشکده علوم پزشکی نیشابور  از کسب امیتاز بیشتر از میانگین کشوری این اداره در پایش  برنامه عملیاتی سال 98 خبر داد.

مهندس علی شاکری نیا در گفت و گو با وب دا بیان کرد: فرآیند تدوین و پایش برنامه عملیاتی به عنوان یکی از ارکان سیاست گذاری در حوزه سلامت در سطح ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور استقرار یافته است و کارکرد اثربخش این فرآیند، مستلزم تعامل و همکاری دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور  و مشارکت و برنامه ریزی در حوزه های مختلف دانشگاهی است.

وی خاطر نشان کرد: برنامه عملیاتی اداره حراست دانشکده با اجرای برنامه ابلاغ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با کسب امتیاز98در سال 98 موفق به کسب امتیاز بیشتر از میانگین کشوری شد.

این اداره در پایش برنامه عملیاتی  سال های 96 و 97نیز موفق به کسب رتبه های برتر در بین حراست های دانشگاه های علوم پزشکی شده است.

مدیر اداره حراست دانشکده در پایان از زحمات و تلاش های  کارشناسان این حوزه در کسب این موفقیت تقدیر و تشکر کرد.