دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور 

NEYSHABUR UNIVERSITY OF MEDICAL SIENCES

 

 

تاریخچه دانشکده علوم پزشکی نیشابور

دانشکده علوم پزشکی نیشابور یکی از موسسات آموزش عالی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که در منطقه نهم آمایش آموزش عالی سلامت کشور همراه با دانشگاههای علوم پزشکی مشهد، خراسان شمالی(بجنورد)، خراسان  جنوبی(بیرجند)، سبزوار، گناباد، اسفراین، تربت حیدریه و تربت جام در جهت تربیت دانشجویان علوم پزشکی مشغول فعالیت است

این دانشکده از سال 1388 استقلال یافته و زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. هم اکنون این دانشکده با 3154  پرسنل وهیئت علمی ،11 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی، 750 دانشجو، هفت معاونت شامل آموزشی،      تحقیقات و فناوری، فرهنگی و دانشجویی، بهداشت، درمان، توسعه مدیریت و منابع ، غذاو دارو، سه دانشکده پیراپزشکی، مامایی و پرستاری ، بهداشت و دو مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی حکیم و 22 بهمن در راستای اهداف تدوین شده خود      همگام با ماموریتهای ابلاغی وزارت متبوع  به جمعیت بیش از 520 هزار نفری تحت پوشش ارائه خدمت می نماید

این دانشکده درسال  1396 (2017 میلادی) رتبه 36 کشوری در بین 57 دانشگاه در ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی کشور را کسب کرد.

معاونت های زیرمجموعه این دانشکده به شرح ذیل در حال فعالیت می باشند:

حوزه معاونت آموزشی با رسالت بهره‌گيري از مهارت هاي مديريت آموزشي و برنامه‌ريزي در راستاي دانايي محوري ،توانمندی و استفاده از پژوهش‌هاي كاربردي در حوزه آموزشي و تكيه بر هماهنگي درون‌بخشي، اقدام به تربيت دانش‌آموختگاني درجهت پاسخگويی به نيازهاي در حال تغيير جامعه می نمايد. این حوزه در ابتدا با 3 رشته و100  دانشجو تشکیل که هم اکنون با 11 رشته ،750 دانشجو و68 عضوهیئت علمی فعالیت می نماید .

حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی، با عنایت به ضرورت توجه به مسائل فکری، روانی و اجتماعی دانشگاهیان به ویژه دانشجویان و همچنین نیاز به ارتقاء سطح سلامت جسمی، روحی و اخلاقی دانشجویان در ابعاد مختلف فعالیت می نماید. این معاونت دارای دو مدیریت دانشجویی و امور فرهنگی است.

حوزه معاونت بهداشت با 53 مرکز جامع سلامت،191 خانه بهداشت و 35 پایگاه بهداشتی با رسالت ارائه خدمات بهداشتی به کلیه شهروندان، جلب مشاركت مردم و تقويت همكاري درون بخشي و برون بخشي با تاكيد بر اصول مشتري محوري و قانون مداري در راستای بهره گيري از علم و خلاقيت نيروهاي متعهد و همچنین استفاده از فن آوري موجود به منظوردستیابی به عدالت اجتماعي ، اصل پاسخگويي، حرمت به كرامت انساني در ارائه خدمت به جمعیت تحت پوشش به ويژه اقشار محروم و آسيب پذير فعالیت می نماید.

حوزه معاونت درمان با دو بیمارستان وتعداد1386پرسنل ، 503 تخت فعال ، ضریب اشغال تخت 90% ، 85 پزشک عمومی، 64 دندانپزشک خصوصی، 76 ماما،11 کلینیک تخصصی تصویربرداری(رادیولوژی سونوگرافی)، 18 پایگاه اورژانس، 15 مرکزآزمایشگاهی دولتی و خصوصی، 11 درمانگاه دولتی و 6 درمانگاه خصوصی، با رسالت تأمين و ارائه خدمات ستادي و تخصصي مربوط به امور درمان و بازتواني و با بهره گيري از منابع انساني متخصص وفن آوري نوين در راستاي حفظ و ارتقاء سلامت جامعه با محوریت توسعه پايدار ،جامعه نگر و فراگير ، عدالت و دسترسی در ارائه خدمات به كليه مراكز وموسسات درماني سطح شهرستان و سازمانها و ارگانهاي ذيربط با 8 گروه تخصصی به مدیریت خدمات مربوطه می پردازد.

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع با رسالت توسعه سازمان و مديريت و ارتقاء مديريت منابع انساني، مالي، فيزيكي و اطلاعاتي و گسترش این رسالت به سایر واحدها ومعاونت های دانشکده با به كارگيري كارآمدترين نظام ها و روش هاي مديريت و علوم اداري و با ملاحظه محوري بودن نيروي انساني در توسعه سازماني و عنايت به اعتلاء و رشد معنوي كاركنان، كيفيت زندگي كاري، انعطاف پذيري، عدالت، پويايي، كارآيي، اثربخشي، نوآوري، خلاقيت، مسئوليت پذيري و پايبندي به قوانين و مقررات در جهت حمايت از فعاليت هاي سلامت، آموزش و پژوهش پزشكي با 4 مدیریت زیرمجموعه بودجه، مالی، فنی و عمرانی، پشتیبانی فعالیت می نماید. 

حوزه معاونت غذا و دارو با رسالت استفاده بهینه از منابع انسانی و امکانات درون بخشی و برون بخشی، ضمن نظارت برتعداد 48 واحد داروخانه شهری و 14 واحد داروخانه روستایی در سطح منطقه، تعداد 118مرکز تولید مواد غذایی، تعداد 10مرکز تولید مواد آرایشی و بهداشتی و پایش رعایت شرایط مناسب تولید و استانداردهای کیفیت و ایمنی فرآورده های تولیدی، از سلامت آنها اطمینان یافته و در جهت ارتقاء دسترسی سریع و آسان عموم مردم شهرستان به خدمات دارویی مطلوب و شایسته درهمه جوانب مطابق با ضوابط و مقررات دارویی کشور گام برمی دارد. این معاونت دارای دو مدیریت غذا و دارو می باشد. مسئولیت آزمایشگاه مواد غذایی منطقه بر عهده این معاونت است.