تقویم روز
امروز چهارشنبه 26 تیر ماه 1398 ساعت 17:16 ب ظ

حدیث روز :   


 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
1
2
  • فرایندها
  • منشور اخلاقی
  • ارتباط با ما

منشور اخلاقی


كاركنان اين اداره خود را متعهد به خدمت صادقانه به مراجعين دانسته، كرامت انساني آنها را ارج نهاده و جلب رضايت الهي در چار چوب مقررات اداري را وظيفه شرعي خود مي دانند

                       به حكم آيه هاي :    

                                    «...و لاتقف ما ليس لك به علم...»                     (سوره اسراء آيه 36)

 

                                      «...اِن بعض الظن اِثم...»                               (سوره حجراتآيه12)                                                                     

پرهيز از هرگونه ايجاد جو، شايعه سازي، تهمت، غيبت و.... را وظيفه شرعي خود مي دانيم.

شفاف سازي و تلاش در جهت احقاق حقوق مراجعين وتقويت ارزشهاي اخلاقي، اسلامي و اجتماعي در محيط كار را وظيفه قانوني خود مي دانيم.

امانتداري و رازداري و حفظ اسرار ارباب رجوع را برخود واجب مي دانيم.

انتقال تجربيات و ارائه اطلاعات در جهت انجام خدمات بهينه به همكاران، بر قراري توازن و اعتدال متناسب فعاليت در محيط كار و زندگي خانوادگي را از وظايف خود مي دانيم .

استفاده قانوني و درست از اختيارات و قدرت سازماني و رعايت دقيق قوانين ومقررات را در وظايف خود واجب  مي دانيم.

ايجاد فضاي صميمانه درجهت اعتماد متقابل مراجعين و كاركنان را از وظايف خود مي دانيم.

پرهيز از هر گونه مظاهر فساد اداري از قبيل  سفارش، هديه غير متعارف و وجه نقد و جلوگيري از آن را وظيفه خود مي دانيم.

خود داري از تسليم مدارك و اسناد به اشخاص غير مربوط را از اصول كار در اين اداره مي دانيم.

حسن رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع و همكاران پرهيز از تبعيض و رعايت عدالت و انصاف در برخورد با شاكيان و متشاكيان مراجعه كننده را  از ا اهم وظايف خود مي دانيم.

ارائه راهنمايي و اطلاعات لازم به مراجعين بمنظور سهولت انجام امور آنان و توجه به درخواستهاي معقول و قانوني مراجعين و تلاش درجهت برآورده نمودن آنها را از وظايف خود مي دانيم.

ارتباط با اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

شماره تماس: 42627512

شماره پیامک: 50002236121

آدرس : نیشابور - شهرک فرهنگیان – حاشیه میدان معلم – ساختمان ستاد مرکزی دانشکده – طبقه اول

حامد سلیمانی

مدیر بازرسی
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 ---------------------

شماره تلفن
051-42627512
---------------------
پست الکترونیک

soleimanih1@nums.ac.ir

------------------------

پیوند های مفید

www.3dots.ir