تقویم روز
امروز دوشنبه 31 خرداد ماه 1400 ساعت 03:18 ق ظ

 

                          

عکس میز خدمت

حوزه ریاست

واحد بازرسی

شکایت و انتقادات

شورای اخلاق پزشکی

فناوری اطلاعات و ...

عکس میز خدمت

معاونت های آموزشی و پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی

ثبت نام دانشجویان

سامانه تغذیه

کمیته اخلاق دانشجویی

پورتال اساتید و ...

عکس میز خدمت

معاونت غذا و دارو

تمدید پروانه های بهداشتی

آنالیز مشکوک به مشروبات الکلی

مجوز بهداشتی کارخانه

تاسیس داروخانه و ...

عکس میز خدمت

معاونت توسعه مدیریت و منابع

بازنشستگی،مهندسی مشاغل

شکایت و انتقادات

شورای اخلاق پزشکی

بازنشستگی،....

عکس میز خدمت

معاونت بهداشت

اخذ صلاحیت بهداشتی

شکایات سامانه 190

مشاوره تغذیه کودکان

،نظارت بهداشتی بر اماکن و ...

عکس میز خدمت

معاونت درمان و اورژانس 115

رسیدگی به پرونده مرگ مادران باردار

مراحل صدور مجوز مراکز ترک اعتیاد

ابطال پروانه موسسات پزشکی

تمدید پروانه موسسات پزشکی و ...

عکس میز خدمت

شبکه بهداشت و درمان فیروزه

مراحل صدور صلاحیت بهداشتی

فرایند دریافت گواهی عدم اعتیاد

صدور کارت بهداشت

مراکز تهیه توزیع غذا و اماکن عمومی و ...

عکس میز خدمت

بیمارستان حکیم

فرایند صدور شناسنامه نوزاد

آموزش به بیمار

فرایندرسیدگی به شکایات

فرایند پاسخ دهی به نامه های اداری و ...

عکس میز خدمت

بیمارستان 22 بهمن

ارائه مدارک بالینی بیمار

ارائه خدمات تالاسمی

درخواست مشاوره

ارائه خدمات دیالیزو ...

پیوند های مفید