تقویم روز
امروز دوشنبه 31 خرداد ماه 1400 ساعت 01:25 ق ظ

فرایندهای واحدهای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

فرایند برگزاری المپیاد علمی

فرایند ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

فرایند برگزاری کارگاه های توانمندسازی اعضای هیات علمی

فرآیند درخواست بررسی پروپوزال نوآورانه

فرایند طراحی سایت مرکز مطالعات و آموزش پزشکی

فرایند عضویت دانشجویان استعداد درخشان

فرایند تجهیز بخش های مختلف مهارت های بالینی دانشکده

فرایند به روز رسانی و درج اخبار در سایت مرکز مطالعات

فرایند برگزاری کارگاه های توانمندسازی دانشجویان

فرایند پذیرش دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر

فرایند برگزاری کلاس های آموزشی پراتیک

 

فرایند دانش پژوهی آموزشی

 فرایند دریافت و تایید طرح درس 

 

صفحه اصلی مرکز مطالعات

 

پیوند های مفید