فعال شدن مجدد سامانه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

فعال شدن مجدد سامانه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

فعال شدن مجدد سامانه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

فعال شدن مجدد سامانه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

فعال شدن مجدد سامانه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر
تقویم روز
امروز جمعه 30 اردیبهشت ماه 1401 ساعت 01:51 ق ظ
اطلاعیه های دانشگاه
ویروس کرونا(کلیک کنید)

ویروس کرونا(کلیک کنید)

www.nums.ac.ir

 آموزش مداوم

آموزش مداوم

کلیک کنید

طرح تحول سلامت

طرح تحول سلامت

کلیک کنید

نشریه سیمای سلامت

نشریه سیمای سلامت

کلیک کنید

اداره امور رفاهی

اداره امور رفاهی

کلیک کنید

چند رسانه

چند رسانه

کلیک کنید

هزخانه یک پایگاه سلامت

هزخانه یک پایگاه سلامت

کلیک کنید

فعال شدن مجدد سامانه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

فعال شدن مجدد سامانه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر

به گزارش وبدا سامانه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور مجدداً فعال خواهد شد.

سامانه انتقال دانشجویان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور از تاریخ 99/8/17 لغایت 99/8/18 به مدت 2 روز برای آخرین نوبت جهت دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل متقاضی انتقال در نیمسال اول 1400-1399 فعال خواهد شد.

دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر حتماً در بازه اعلام شده در خواست انتقال خود را ثبت نمایند. زمان اعلام شده قابل تمدید نمی باشد.

پیوند های مفید