تقویم روز
امروز سه شنبه 19 اسفند ماه 1399 ساعت 10:42 ق ظ

 

 

کمپین های آموزش سلامت

                                
          کمپین مقابله با پرفشاری خون سال 98  
               کمپین تغذیه سال 97
              کمپین ببین ،بدان ،دیده شوسال 97

 

   
پویش سرطان
                کمپین زلزله                  کمپین تفاوت هایمان رابپذیریم

                
کمپین چهارشنبه اخر سال                  کمپین سال نو،حال نو               کمپین آگاهی از مغز
                             
کمپین هفته بدون دخانیات                پویش30-60                  کمپین شنای ایمن   

 

هفته جهانی شیرمادر 98

 

 

کمپین سلامت مساجد و هیات مذهبی

 

کمپین پوکی استخوان

پیوند های مفید