تقویم روز
امروز سه شنبه 19 اسفند ماه 1399 ساعت 10:02 ق ظ

فرایندها

فرایندها

 

گروه توسعه شبکه وارتقای سلامت  فرایند بهبود استاندارد وتجهیزات
فرایند نیروهای جدیدالورود
بهداشت محیط فرایند صدور مجوز شرکت های سم پاشی
فرایند صدور پروانه
فرایند اخذ گواهینامه بهداشت عمومی

بهداشت حرفه ای

فرایند انجام معاینات طب کار

لیست پزشکان دارای مجوز انجام معاینات شغلی

سامانه 190
بهبود تغذیه   دریافت سبد غذایی مادران
فرایند مکمل یاری مدارس
فرایند برنامه روستا مهدها
کاهش خطر وبلایا   فرایند ارزیابی ایمنی
 فرایند ارزیابی وآمادگی
 ایمنی غیر سازه ای
 سلامت خانواده، جمعیت ومدارس فرایند متقاضیان شیر خشک
فرایند توبکتومی 1
فرایند توبکتومی 2
فرایندهای عمومی     فرایند برگزاری کارگاه آموزشی
فرایند انجام بازدید
فرایند برگزاری مناسبت های بهداشتی
فرایند تشکیل کمیته های درون بخشی وبرون بخشی
فرایند فعالیت روزانه
   
   

پیوند های مفید