تقویم روز
امروز سه شنبه 19 اسفند ماه 1399 ساعت 10:59 ق ظ
رسیدگی به شکایات
 1. نام ونام خانوادگی شاکی
  Please let us know your name.
 2. آدرس شاکی(*)
  ورودی نامعتبر
 3. شکایت از مرکزبهداشت/پایگاه سلامت/خانه بهداشت(ذکر آدرس کامل)
  ورودی نامعتبر
 4. موضوع(*)
  ورودی نامعتبر
 5. شکایت از واحد(*)
  ورودی نامعتبر
 6. شرح شکایت(*)
  Please let us know your message.
 7. مستندات
  ورودی نامعتبر
  درصورت لزوم مستندات بارگذاری گردد
 8. تلفن شاکی(جهت ارسال جواب)(*)
  ورودی نامعتبر
 9. ایمیل(جهت ارسال جواب)
  Please let us know your email address.
 10. کدامنیتی
  کدامنیتی
    بازآوریورودی نامعتبر

پیوند های مفید