تقویم روز
امروز سه شنبه 19 اسفند ماه 1399 ساعت 11:38 ق ظ

در برنامه جدید کودک سالم

تاکیدبر مراقبت بیشترکودکان به ظاهر سالم که مستعدویادارای بیماری هستند

به گزارش وبداجلسه توجیهی و هم اندیشی با مدیران حوزه بهداشت به منظور اجرای برنامه جدید کودک سالم برگزار شد.

سرپرست گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت گفت: مراقبت های ادغام یافته کودک سالم با هدف پیدا کردن کودکانی که به مراقبت نیاز دارنداز طرف وزارت بهداشت به دانشگاهها ابلاغ شده است و درهمین راستابا حضور معاون بهداشت و معاونین فنی و اجرایی و سایر  مدیران این حوزه، جلسه ای به منظور اجرای بهینه برنامه جدید کودک سالم در معاونت بهداشت برگزار گردید. 

فاطمه بوژآبادی ضمن اعلام این خبر به خبرنگار وبدا گفت:  برنامه مراقبت های ادغام یافته کودک سالم به دنبال یافتن راهی برای جدا کردن کودکان سالم از کودکان به ظاهر سالم یا مستعد بیماری و ارائه خدمات مراقبتی به این کودکان است چراکه این تشخیص در علم پیشگیری از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد وکودکانی که هنوز نشانه های بیماری در آنان مستقر نشده است، در صورت برخورداری از یک مراقبت استاندارد، قطعادوران کودکی همراه با سلامت را طی خواهند نمود و آسیب وارده به آنان از بیماری بسیار ناچیز و یا حتی به صفر خواهد رسید.

بوژآبادی در ادامه با اشاره  به بیان  چالش ها و مشکلات مربوط به اجرای برنامه جدید کودک سالم خاطرنشان کرد: در این جلسه انتظارات واحد سلامت کودکان از معاون بهداشت، معاونین  فنی و اجرایی و گروه های فنی و تخصصی مرتبط مطرح و تصمیمات بسیار خوبی در خصوص تعاملات بیش از پیش این مدیران با گروه سلامت خانواده، جمعیت و مدارس گرفته شد.

بوژآبادی در پایان از کلیه همشهریان و مادران و پدران خواست در راستای انجام بهتر مراقبت های کودک سالم مربوط به  فرزندانشان همکاری لازم داشته باشند.

 

پیوند های مفید