تقویم روز
امروز جمعه 25 آبان ماه 1397 ساعت 21:50 ب ظ

 

عکس پرسنلی

دکتر محسن عظیمی نژاد

ریاست دانشگاه

تلفن:051-42627501

sample83

دکتر اباصلت برجی

معاون آموزشی و پژوهشی

تلفن:051-42632474-42255045

sample70

مهندس رضا مبارکی

معاون توسعه مدیریت و منابع

تلفن:051-42627504

عکس پرسنلی

محمدصادق دشتی

جانشین معاون درمان

تلفن:051-43342335

sample83

دکترعصمت تقی آبادی

معاون بهداشت

تلفن:43333150-051

sample70

دکتر مجید شادکام تربتی

معاون غذا و دارو

تلفن:051-43334080

عکس پرسنلی

دکتر محمد رضا داوریان

معاون فرهنگی دانشجویی

تلفن:051-42632475

sample83

دکترپیام رضا خادم

مدیر شبکه بهداشت فیروزه

تلفن:051-43522131

sample70

علی شاکری نیا

مدیر حراست

تلفن:051-42627510

عکس پرسنلی

مهندس منصور نعیم آبادی

مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی

تلفن:051-42627502

sample83

محمد صادق دشتی

مدیر نیروی انسانی

تلفن:051-42627511-42627508

sample70

مهدی خیری

مدیر هسته گزینش

تلفن:051-43355571

عکس پرسنلی

رضا درودی

مدیرآمار و فناوری اطلاعات

تلفن:051-42627513

sample83

مهندس علی اصغر علی آبادی

مدیر فنی

تلفن:42627514_051

sample70

حامد سلیمانی

رئیس اداره بازرسی و امور حقوقی

تلفن:051-42627512

عکس پرسنلی

محمد ابراهیم دهقانی

رئیس اداره امور پشتیبانی

تلفن:051-42627520

sample83

علی نیر آبادی

مدیر امورمالی

تلفن:051-42627515

sample70

محمد علی شورورزی

مدیر بودجه

تلفن:051-42627519

عکس پرسنلی

دکتر هادی حسین زاده

رئیس اداره غذا

تلفن:051-43333964

sample83

دکتر سید رضا میرحافظ

مدیر پژوهش

تلفن:42255047_051

sample70

دکنر حسن قدسی

مدیر آموزش

تلفن:051-42632471

اوقات شرعی

حاضرین در سایت

15531  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

www.3dots.ir