تقویم روز
امروز چهارشنبه 31 مرداد ماه 1397 ساعت 09:46 ق ظ

 

تغییر زمان برگزاری همایش
همایش کشوری آموزش پزشکی. تهران
همایش کشوری آموزش پزشکی " مشهد"

 

 

 

 

 

<

اخبار دانشگاه مشاهده آرشیو خبر
برگزاری همایش منطقه ای آموزش پزشکی با حضور دانشگاههای کلان منطقه 9 آمایشی

برگزاری همایش منطقه ای آموزش پزشکی با حضور دانشگاههای کلان منطقه 9 آمایشی


برگزاری همایش منطقه ای آموزش پزشکی با حضور دانشگاههای کلان منطقه 9 آمایشی طبق اظهارات معاون محترم آموزشی و پژوهشی :  دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیز به عنوان یکی از دانشکده های کلان منطقه 9 آمایشی با ارائه اهم فعالیتهای تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی و کلیه اقدامات صورت گرفته در مرکزمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ، در این همایش  حضور  داشت. وی تصریح کرد : رئیس امور هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص بسته های تحول و نوآوری ، به ویژه مرجعیت علمی و حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم ایراد سخنرانی نمودند. گفتنی است : در مراسم اختتامیه همایش ، فرایندهای برتر دانشگاه های کلان منطقه 9 و از جمله فرایند برتر دانشکده علوم پزشکی نیشابور تحت عنوان " استقرار برنامه تحول و نوآوری براساس روش برنامه ریزی IPOCC  درراستای ارتقای سطح کمی و کیفی آموزشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور " مورد تقدیر قرار گرفتند.  ...

1397-02-26 
www.3dots.ir