تقویم روز
امروز یکشنبه 5 اسفند ماه 1397 ساعت 08:56 ق ظ

 

کارگاه آشنایی با مفاهیم دانشگاه های نسل سوم
کارگاه بسته های تحول و نوآوری و مفاهیم آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.3dots.ir