تقویم روز
امروز یکشنبه 17 فروردین ماه 1399 ساعت 13:35 ب ظ
جستجوی اشخاص : مشاهده لیست

سیده معصومه سعادتی

پرستاری


اطلاعات محل کار

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
پردیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
نیشابور
43306250
saadatim2@nums.ac.ir

بیوگرافی

برای دیدن رزومه کاری بر روی فایل رزومه کاری کلیک کنید

رزومه

برای دیدن رزومه کاری بر روی فایل رزومه کاری کلیک کنید


فایل رزومه کاری

سوابق تحصیلی

برای دیدن فایل سوابق تحصیلی بر روی لینک زیر کلیک نمایید


فایل سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی

برای دیدن فایل سوابق آموزشی بر روی لینک زیر کلیک نمایید


فایل سوابق آموزشی

سوابق پژوهشی

برای دیدن فایل سوابق پژوهشی  بر روی لینک زیر کلیک نمایید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق اجرایی

برای دیدن فایل سوابق اجرایی  بر روی لینک زیر کلیک نمایید


فایل سوابق پژوهشی

سوابق فرهنگی

برای دیدن فایل سوابق فرهنگی  بر روی لینک زیر کلیک نمایید


فایل سوابق فرهنگی

برنامه هفتگی


فایل برنامه هفتگی

پیوند های مفید