تقویم روز
امروز چهارشنبه 7 اسفند ماه 1398 ساعت 13:36 ب ظ

آغاز بکارواحد مشاوره آماری و متدولوژی دانشکده:

مدیر پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: واحد مشاوره آماری و متدولوژی دانشکده با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و انجام پژوهش بر پایه اصول صحیح روش تحقیق فعالیت خود را زیر نظر مدیریت پژوهشی دانشکده آغاز نموده است.

به گزارش وب­دا، دکتر سید رضا میرحافظ شرح وظایف این واحد را، مشاوره طراحی مطالعه و تهیه پروپوزال طرحهای تحقیقاتی، مشاوره در زمینه های آماری (تعیین حجم نمونه و آنالیز های آماری پروپوزال)، مشاوره مقاله نویسی (مشاوره حضوری مقاله نویسی، راهنمایی و ارسال مقالات به ژورنالهای معتبر) عنوان نمود.

وی بیان داشت: این واحد با ارائه مشاوره در زمینه تعیین اهداف، فرضیات، نوع مطالعه، متغیرها، روش انتخاب نمونه و تنظیم پرسشنامه، اساتید و محققین گرامی را در جهت طراحی مطالعه و نگارش طرح تحقیقاتی یاری مـیکند.

شایان ذکر است: اعضای محترم هیئت علمی می توانند پس از نوشتن پروپوزال اولیه و تعیین وقت قبلی (با شماره تلفن:13-43344011داخلی 327 یا ایمیل:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.) به واحد مشاوره آماری و متدولوژی واقع در ساختمان معاونت آموزشی و پژوهشی، واحد مدیریت پژوهشی مراجعه نمایند.

پیوند های مفید