تقویم روز
امروز یکشنبه 5 اسفند ماه 1397 ساعت 09:04 ق ظ

 

آغاز بکار واحد مشاوره آماری و متدلوژی دانشکده علوم پزشکی نیشابور:

 

 
 
 

مدیر پژوهشی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: واحد مشاوره آماری و متدولوژی دانشکده با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و انجام پژوهش بر پایه اصول صحیح روش تحقیق فعالیت خود را زیر نظر مدیریت پژوهشی دانشکده آغاز نموده است.

به گزارش وب­دا، دکتر سید رضا میرحافظ شرح وظایف این واحد را، مشاوره طراحي مطالعه و تهيه پروپوزال طرحهاي تحقيقاتي، مشاوره در زمینه های آماری (تعیین حجم نمونه و آنالیز های آماری پروپوزال)، مشاوره مقاله نويسی (مشاوره حضوري مقاله نويسي، راهنمايي و ارسال مقالات به ژورنالهاي معتبر) عنوان نمود.

وی بیان داشت: اين واحد با ارائه مشاوره در زمينه تعيين اهداف، فرضيات، نوع مطالعه، متغيرها، روش انتخاب نمونه و تنظيم پرسشنامه، اساتيد و محققين گرامی را در جهت طراحي مطالعه و نگارش طرح تحقيقاتی ياری مـیکند.

شایان ذکر است: اعضای محترم هیئت علمی می توانند پس از نوشتن پروپوزال اولیه و تعیین وقت قبلی (با شماره تلفن:13-43344011داخلی 327 یا ایمیل:از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.) به واحد مشاوره آماری و متدولوژی واقع در ساختمان معاونت آموزشی و پژوهشی، واحد مدیریت پژوهشی مراجعه نمایند.

 

www.3dots.ir