تقویم روز
امروز شنبه 17 خرداد ماه 1399 ساعت 12:24 ب ظ

تراکت و پمفلت های کرونا

تراکت و پمفلت های کرونا

نام فایل نوع مجموعه آدرس فایل
مرکز پاسخگویی در مورد ویروس کرونا تراکت وپمفلت          بارگیری فایل         
5 روش برای کاهش انتشار ویروس کرونا                                           تراکت و پمفلت                          بارگیری فایل              
پیشگیری از ابتلا به کرونا تراکت وپمفلت بارگیری فایل  
راه های درمان بیماری کرونا تراکت وپمفلت   بارگیری فایل    
توصیه های بهداشتی دربرابر ویروس کرونا تراکت وپمفلت بارگیری فایل  
موارد رعایت درنانوایی توسط مشتریان تراکت و پمفلت بارگیری فایل 
هر انچه از پیشگیری بیماری کرونا در نانوایی ها باید بدانیم تراکت وپمفلت بارگیری فایل
 برای پیشگیری از بیماری حادتنفسی وکرونا تراکت و پمفلت بار گیری فایل
 بهترین را پیشگیری از کرونا تراکت و پمفلت  بارگیری فایل
 سپر در برابر کرونا تراکت و پمفلت بارگیری فایل
کرونا را شکست می دهیم تراکت و پمفلت بارگیری فایل
پیشگیری از کرونا برای کارمندان تراکت و پمفلت بارگیری فایل
کرونا را شکست می دهیم(پمپ بنزین) تراکت وپمفلت بارگیری فایل
کرونا را شکست می دهیم(خودپردازو.) تراکت و پمفلت بارگیری فایل
نکات قابل توجه برای پیشگیری از بیماری های تنفسی  وسایل حمل و نقل عمومی تراکت و پمفلت بارگیری فایل
آشنایی با کرونا تراکت و پمفلت بارگیری فایل
ایست به کرونا تراکت و پمفلت بارگیری فایل
 ضرورت و اهمیت بیماری کرونا در گروه سنی سالمند تراکت و پمفلت بارگیری  فایل
دستورالعمل حفاظت فردی کارکنان ارایه دهنده خدمات بهداشتی درمانی تراکت و پمفلت بارگیری فایل
رویارویی با استرس زمان کرونا تراکت و پمفلت بارگیری فایل
 آموزش کودکان برای رویارویی با استرس زمان کرونا تراکت و پمفلت بارگیری فایل
راههای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تراکت و پمفلت بارگیری فایل
روش درست شستن دست ها تراکت وپمفلت بارگیری فایل
 پیشگیری از ابتلا  به کرونا در مساجد و بقعه های متبرکه
تراکت و پمفلت بارگیری فایل
فاصله و عدم حضور تراکت و پمفلت بارگیری فایل
ماسک های تنفسی تراکت و پمفلت بارگیری فایل
تراکت کرونا تراکت و پمفلت بارگیری فایل
نکاتی برای  پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا تراکت وپمفلت بارگیری فایل
آموزش مردمی و پیشگیری از ویروس کرونا تراکت و پمفلت بارگیری فایل
مدیرست استرس در کرونا تراکت و پمفلت بارگیری فایل
 تراکت کرونا(ضدعفونی) تراکت و پمفلت  بارگیری فایل 

 تراکت کرونا(پویش همگانی)

تراکت و پمفلت بارگیری فایل

راههای پیشگیری استفاده از وسایل حفاظت فردی در افراد در تماس با بیماران

تراکت و پمفلت بارگیری فایل

هجدهمین شماره نشریه سلامت و دین دانشگاه علوم پزشکی قم

تراکت و پمفلت بارگیری فایل

تراکت

تراکت و پمفلت بارگیری فایل

تراکت 2

تراکت و پمفلت بارگیری فایل

راهنمای خودمراقبتی و بهبود ایمنی در برابر ویروس کورونا

تراکت و پمفلت بارگیر ی فایل
مهمترین اقدامات خود مراقبتی عمومی هنگام مواجهه با مسافر بیمار یا مشکوک به بیمار تراکت وپمفلت بارگیری فایل

اضطراب در بیماران بستری به علت کرونا ویروس

تراکت و پمفلت بارگیری فایل
 توصیه هایی برای افراد مبتلا  به " اضطراب بیماری" در همه گیری ویروس کرونا تراکت و پمفلت بارگیری فایل
  توصیه هایی برای افراد مبتلا به افسردگی در همه گیری ویروس کرونا
تراکت و پمفلت بارگیری فایل
انگ اجتماعی مرتبط با بیماری کرونا تراکت و پمفلت بارگیری فایل
با اضطراب ویروس کرونا چه کنیم؟ تراکت و پمفلت بارگیری فایل
برخورد با خانواده ی بیماران مشکوک یا مبتلا به ویروس کرونا تراکت و پمفلت بارگیری فایل
توصیه هایی برای مسئولان مدارس در مدیریت بحران ویروس کرونا تراکت و پمفلت بارگیری فایل
راهنمای برخورد با خانواده ی بیماران مشکوک یا مبتلا به ویروس کرونا تراکت و پمفلت بارگیری فایل
راهنمای مدیریت استرس برای کارکنان  حمل نقل عمومی در شرایط بحران ویروس کرونا تراکت و پمفلت بارگیری فایل
سلامت روان در بحران (کوروناویروس) ، ویژه ارائه دهندگان خدمات درمانی تراکت و پمفلت بارگیری فایل
راهنمای مدیریت استرس برای اماکن ورزشی درشرایط بحران (ویروس کرونا) تراکت و پمفلت بارگیری فایل
راهنمای مدیریت بحران و سلامت روان (ویژه مدیران تیم های بهداشتی و درمانی) تراکت و پمفلت بارگیری فایل
راهنمای مدیریت استرس برای  مراکز نگهداری بیماران مصرف کننده مواد درشرایط بحران (ویروس کرونا) تراکت و پمفلت بارگیری فایل
سالمندان در همه گیری کرونا (برای عموم) تراکت و پمفلت بارگیری فایل
سلامت روان در بحران (ویژه ارائه دهندگان خدمات درمانی) تراکت و پمفلت بارگیری فایل
سوگواری در همه گیری کرونا تراکت و پمفلت بارگیری فایل
کاهش اضطراب کودکان در مورد بیماری کرونا تراکت و پمفلت بارگیری فایل
 دربحران  ویروس کرونا :راهنمایی برای والدین و خانواده هایی که کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم دارند تراکت و پمفلت بارگیری فایل
توصیه هایی برای نحوه دادن خبر فوت به بازماندگان در همه گیری کرونا تراکت وپمفلت بارگیری فایل
 توصیه هایی برای افراد مبتلا به وسواس در همه گیری ویروس کرونا تراکت و پمفلت بارگیری فایل
راهنمای پیشگیری وکنترل کوید19 (کرونا ویروس): کارکنان حمل و نقل و مسافر تراکت وپمفلت بارگیری فایل
تجربه ی نوروزی متفاوت با راهکارهای شادی و نشاط در محیط خانه تراکت وپمفلت بارگیری فایل
راهکارهای پیشگیری از فرسودگی شغلی (ویژه ی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی) تراکت وپمفلت بارگیری فایل
راهکارهای پیشگیری از آسیب های ماندن طولانی در خانه تراکت وپمفلت بارگیری فایل
کمک به کود کان برای مقابله بااسترس درزمان کرونا تراکت وپمفلت بارگیری فایل
مدیریت اضطراب و نگرانی در روزهای مقابله با کرونا تراکت و پمفلت بارگیری فایل
شیوه زندگی سالم میانسالان در دوره اپیدمی کرونا تراکت وپمفلت بارگیری  فایل

خبرنامه کرونا شماره4

خبرنامه بارگیری فایل

خبرنامه کرونا شماره 5

خبرنامه بارگیری فایل

خبرنامه کرونا شماره6

خبرنامه بارگیری فایل

خبرنامه کرونا شماره 7

خبرنامه بارگیری فایل

خبرنامه کرونا شماره8

خبرنامه بارگیری فایل

خبرنامه کرونا شماره9

خبرنامه بارگیری فایل

خبرنامه کرونا شماره10

خبرنامه بار گیری فایل

خبرنامه کرونا شماره 11

خبرنامه بارگیری فایل

خبرنامه کرونا شماره12

خبرنامه بارگیری فایل

خبرنامه کرونا شماره13

خبرنامه بارگیری فایل

خبرنامه کرونا شماره14

خبرنامه بارگیری فایل

خبرنامه کرونا شماره15

خبرنامه بارگیری فایل

خبرنامه کرونا شماره 16

خبرنامه بارگیری فایل

خبرنامه کرونا شماره17

خبرنامه بارگیری فایل

خبرنامه کرونا شماره18

خبرنامه بارگیری فایل

خبرنامه کرونا شماره19

خبرنامه بارگیری فایل
   
     

 

 

پیوند های مفید