تقویم روز
امروز یکشنبه 17 آذر ماه 1398 ساعت 01:50 ق ظ

با هدف توانمندسازی مسئولان و کارشناسان روابط عمومی دانشکده برگزار شد

کارگاه آموزشی« تهیه و تدوین اخبار و مکتوبات اداری»

کارگاه آموزشی« تهیه و تدوین اخبار و مکتوبات اداری»مدیر روابط عمومی دانشگاه از برگزاری چهارمین کارگاه آموزشی کددار تخصصی جهت توانمندسازی مسئولان و کارشناسان روابط عمومی با عنوان «تهیه و تدوین اخبار و مکتوبات اداری» خبر داد.         

ادامه مطلب...

پیوند های مفید