تقویم روز
امروز جمعه 25 آبان ماه 1397 ساعت 21:51 ب ظ

 

اوقات شرعی

حاضرین در سایت

15545  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

میز خدمت معاونت توسعه و مدیریت منابع (2)

آزمون

ردیف عنوان خدمت فرایند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت ارائه خدمت (الکترونیک/غیرالکترونیک/ترکیبی)
1 فرایند برگزاری آزمون (قبل از اصلاح) فرایند مستندات    
2 فرایند برگزاری آزمون (بعد از اصلاح) فرایند  مستندات    
3 فرایند رسیدگی به شکایات داوطلبین ازمون ها فرایند مستندات    
4 فرایند رسیدگی به شکایات داوطلبین ازمون ها( بعد از اصلاح) فرایند مستندات    
5 جذب هیئت علمی فرایند مستندات    
6 جذب هیات علمی اصلاح شده فرایند مستندات    

 مدیریت منابع انسانی

ردیف عنوان خدمت فرایند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت ارائه خدمت (الکترونیک/غیرالکترونیک/ترکیبی)
1 بازنشستگی پیش از موعد با سنوات ارفاقی فرایند مستنات    
2 بازنشستگی مشاغل سخت وزيان آور فرایند مستندات    
3 فرایند بازنشستگی عادی (30 سال) فرایند مستندات    
4 صدور حکم بازنشستگی فرایند مستندات    
5 برقراری حقوق پیش از موعد بازنشستگی فرایند مستندات    
6 نقل وانتقالات کسور بازنشستگی فرایند مستندات    
7 از کار افتادگی فرایند مستندات    
8 برقراری حقوق بازنشستگان،و وراث و مشاغل سخت و زیان آور فرایند مستندات     
9 انتقال کسور بازنشستگی به تامین اجتماعی فرایند مستندات    
10 اخذ تاییدیه تحصیلی فرایند مستندات    
11 برقراری حقوق ورثه بازنشستگان متوفی  فرایند مستندات    
12 بازنشستگی پيش ازموعد باسنوات ارفاقی فرایند مستندات    
13 انتقال کسور بازنشستگی کشوری به تامين اجتماعی فرایند مستندات    
14 نمودار جریان فرایند ارزشیابی کارکنان حوزه ستادی فرایند مستندات    
15 فرایند صدور حکم استخدام رسمی قطعی فرایند مستندات    
16 فرایند صدور حکم استخدام رسمی آزمایشی فرایند مستندات    
17 فرایند تائید پست سازمانی جهت تغییر عنوان کارکنان فرایند مستندات    
18 اعمال مدرک تحصیلی و احتساب مدارک تحصیلی اخذ شده کارکنان در حین خدمت فرایند مستندات    
19 انتصاب مدیران پایه و میانی فرایند مستندات    
20 انتصاب کارکنان فرایند مستندات    
21 فرایند ارتقا رتبه ارشد فرایند مستندات    
22 فرایند ارتقا رتبه پایه فرایند مستندات    
23 فرایند ارتقا رتبه خبره فرایند مستندات    
24 فرایند رتبه عالی فرایند مستندات    
25 فرایند اخذ تاییدیه تحصیلی فرایند مستندات    
26 اجرای دوره آموزش فرایند مستندات    
27 نیاز سنجی و طراحی دوره آموزشی فرایند مستندات    
28          
www.3dots.ir