تقویم روز
امروز جمعه 25 آبان ماه 1397 ساعت 21:53 ب ظ

 

اوقات شرعی

حاضرین در سایت

15595  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

میز خدمت معاونت درمان

میز خدمت معاونت درمان

ردیف عنوان خدمت فرایند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت ارائه خدمت (الکترونیک/غیرالکترونیک/ترکیبی)
1 دریافت گزارشات مردمی فرایند مستنات    
2          
3          
4          
5          
www.3dots.ir