تقویم روز
امروز پنج شنبه 21 فروردین ماه 1399 ساعت 21:23 ب ظ

میز-خدمت شبکه بهداشت و در مان فیروزه

ه

شبکه بهداشت و درمان فیروزه

 

ردیف عنوان خدمت فرایند خدمت مستندات مورد نیاز مسئول ارائه خدمت
1  صدور صلاحیت بهداشتی جهت دریافت پروانه کسب  فرایند  مستندات  
2  دریافت گواهی عدم اعتیاد  فرایند  مستندات  
3  صدور کارت بهداشت(اماکن عمومی،مراکز تهیه و توزیع غذا)  فرایند  مستندات  
4        
5        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

پیوند های مفید