تقویم روز
امروز پنج شنبه 6 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 19:49 ب ظ

 

برگزاری جلسه "ستاد اقامه نماز "در دانشکده علوم پزشکی نیشابور

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده ازبرگزاری جلسه "ستاد اقامه نماز " با حضور کلیه اعضاء خبر داد.

ادامه مطلب...

3dots.ir