تقویم روز
امروز دوشنبه 11 فروردین ماه 1399 ساعت 14:53 ب ظ

معرفی پرسنل مدیریت فنی

مدیر فنی دانشكده

مهندس ابراهیم پوراحمدی

تحصیلات: لیسانس عمران - عمران

كارشناس عمران

مهندس علی اصغر علی آبادی

تحصیلات: لیسانس عمران - عمران

كارشناس تاسیسات

مهندس سعید كیهانی

تحصیلات: لیسانس تاسیسات

 كارپرداز و مسئول خرید

موسی احیایی

تحصیلات: تكنسین ساختمان

 

پیوند های مفید