تقویم روز
امروز شنبه 16 آذر ماه 1398 ساعت 06:26 ق ظ

معرفی پرسنل مدیریت فنی

مدیر فنی دانشكده

مهندس ابراهیم پوراحمدی

تحصیلات: لیسانس عمران - عمران

كارشناس عمران

مهندس علی اصغر علی آبادی

تحصیلات: لیسانس عمران - عمران

كارشناس تاسیسات

مهندس سعید كیهانی

تحصیلات: لیسانس تاسیسات

 كارپرداز و مسئول خرید

موسی احیایی

تحصیلات: تكنسین ساختمان

 

پیوند های مفید