تقویم روز
امروز شنبه 28 مهر ماه 1397 ساعت 08:02 ق ظ

 

زمان ملاقات بیماران بستری

ساعات ملاقات در تمامی روزهای هفته ساعت 14:30 الی 15:30 می باشد.

لطفا در زمان عیادت بیماران  از به همراه آوردن کودکان خردسال  و گل های طبیعی خودداری نمایید.

www.3dots.ir