تقویم روز
امروز دوشنبه 3 ارديبهشت ماه 1397 ساعت 16:13 ب ظ

 

برگزاری جلسه هماهنگی کشیک نوروزی درمانگاههای بخش خصوصی

مدیر نظارت بر درمان دانشکده علوم پزشکی نیشابور از برگزاری جلسه هماهنگی کشیک ایام نوروز مراکز درمانی بخش خصوصی با معاونت درمان خبر داد

3dots.ir