تقویم روز
امروز جمعه 25 آبان ماه 1397 ساعت 22:12 ب ظ

 

اوقات شرعی

حاضرین در سایت

15858  مهمان و 0 عضو حاضر هستند

بیش از 1000 عدد قلیان در نیشابور معدوم شد

 

بیش از 1000عدد قلیان جمع آوری شده از قهوه خانه های سطح شهر نیشابور معدوم شد.

به گزارش وب­دا، در راستای اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و بنا بر ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 85.07.05مجلس محترم شورای اسلامی و بند 8 از ماده یک و مواد 7 ، 8 ، 9 و 10 آئین نامه اجرایی قانون فوق مصوبه 86.07.9 هیئت محترم وزیران و پیرو دستور دادستانی محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نیشابور در خصوص جمع آوری قلیان­ها از اماکن عمومی ،در بازدیدهای انجام شده اکیپی مشترک از معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی نیشابور (گروه بهداشت محیط و حرفه ای ) ، اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی شهرستان نیشابور و اتحادیه چلوکبابی شهرستان بیش از 1000 عدد قلیان از قهوه خانه های سطح شهرستان جمع آوری شده که طبق دستور دادستانی محترم نیشابور مبنی بر معدوم سازی، قلیان­های فوق در محل ایستگاه موقت زباله واقع در شهرک انتهای جاده شنشویی معدوم گردید.

گزارش تصویری

www.3dots.ir