تقویم روز
امروز سه شنبه 30 مرداد ماه 1397 ساعت 14:12 ب ظ

 

سوگواری بر امام حسین باعث تحکیم روابط اجتماعی مردم و احساس امنیت در عزاداران می گردد

دکتر استیلایی در مراسم عاشورائیان گفت:عزا داری و سوگواری بر امام حسین(ع) باعث ایجاد هدف در زندگی و جلوگیری از پوچی در انسان می شود. سوگواری بر ابی عبدالله باعث جلوگیری از سرکوب احساسات می شود

www.3dots.ir