تقویم روز
امروز یکشنبه 6 بهمن ماه 1398 ساعت 04:55 ق ظ

سوگواری بر امام حسین باعث تحکیم روابط اجتماعی مردم و احساس امنیت در عزاداران می گردد

دکتر استیلایی در مراسم عاشورائیان گفت:عزا داری و سوگواری بر امام حسین(ع) باعث ایجاد هدف در زندگی و جلوگیری از پوچی در انسان می شود. سوگواری بر ابی عبدالله باعث جلوگیری از سرکوب احساسات می شود

پیوند های مفید