تقویم روز
امروز چهارشنبه 3 بهمن ماه 1397 ساعت 15:21 ب ظ

 

                           

 ماموریت های ویژه دانشکده علوم پزشکی نیشابور

 

 

مسئولین کارگروه های مربوطه:

  • کارگروه هنر و سلامت - مسئول کارگروه: آقای دکتر شریف نژاد
  • کارگروه توسعه و تعالی - مسئول کارگروه: خانم دکتر حریری
  • کارگروه سلامت و امنیت غذایی - مسئول کارگروه: خانم دکتر محمدی
  • کارگروه آموزش پزشکی و فناوری های نوین - مسئول کارگروه:
  • کارگروه طب تسکین - مسئول کارگروه: آقای دکتر خالقی پور
  • کارگروه توسعه اعصاب - مسئول کارگروه:آقای دکتر سمرقندیان
  •  
  • جهت مشاهده صفحه مرکز مطالعات روی لینک زیر کلیک کنید.                                                                                                                   

 


 

www.3dots.ir