تقویم روز
امروز چهارشنبه 2 بهمن ماه 1398 ساعت 19:20 ب ظ

 

 

اخبار معاونت توسعه مدیریت و منابع مشاهده آرشیو خبر

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

 جواد مسیح آبادی

کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شماره تلفن :43307131-051

شماره نمابر :43344712-051
پست الکترونیک

masihabadij3@nums.ac.ir

رزومه

پیوند های مفید