تقویم روز
امروز یکشنبه 5 اسفند ماه 1397 ساعت 09:07 ق ظ

 


 

 

اخبار معاونت توسعه مدیریت و منابع مشاهده آرشیو خبر

معاون توسعه مدیریت و منابع

 رضا مبارکی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شماره تلفن :42627502-051

شماره نمابر :42627524-051
پست الکترونیک
Mobarakir1@nums.ac.ir

www.3dots.ir