تقویم روز
امروز جمعه 22 فروردین ماه 1399 ساعت 07:22 ق ظ

 

 

اخبار معاونت توسعه مدیریت و منابع مشاهده آرشیو خبر

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

 جواد مسیح آبادی

کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شماره تلفن :43307131-051

شماره نمابر :43344712-051
پست الکترونیک

masihabadij3@nums.ac.ir

رزومه

پیوند های مفید