تقویم روز
امروز سه شنبه 30 مرداد ماه 1397 ساعت 10:12 ق ظ

 

عملکرد بسیار مطلوب دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال 95
عملکرد بسیار مطلوب دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال 95
بازدید تیم ارزیاب کشوری از بیمارستان‌های آموزشی نیشابور
بازدید تیم ارزیاب کشوری از بیمارستان‌های آموزشی نیشابور

 

 

اخبار معاونت توسعه مدیریت و منابع مشاهده آرشیو خبر

معاون توسعه مدیریت و منابع

 رضا مبارکی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

شماره تلفن :42627502-051

شماره نمابر :42627524-051
پست الکترونیک
Mobarakir1@nums.ac.ir

www.3dots.ir