تقویم روز
امروز یکشنبه 22 تیر ماه 1399 ساعت 01:20 ق ظ
  1. مدیریت آموزش
  2. مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
  3. آموزش مداوم
  4. مدیریت امور عمومی

 
 
 
 
 

معرفی معاون آموزشی                                                     
معرفی همكاران                                          
نقشه علمی دانشکده در حوزه آموزش                                           
برنامه عملیاتی و گزارش عملكرد حوزه آموزش دانشگاه                                          
                                
جشنواره آموزشی                                          
ستاد شاهد و ایثارگر                                          
تقویم آموزشی                                          
برنامه های درسی و سرفصل دروس                                          
مقررات و آیین نامه های آموزشی                                          

                                 
  


اخبار و اطلاعیه ها مشاهده آرشیو خبر

معاون آموزشی

                                                                          دکتر سید مرتضی شمشیرگران

دکترای اپیدمیولوژی

 -------------------------

شماره تلفن
051-42632581

051-42632471-6
داخلی 125

43306200
---------------------
پست الکترونیک

shamshirgaranm1@nums.ac.ir

------------------------

پیوند های مفید