برگزاری " کمیته برون بخشی آموزش و ارتقای سلامت ( کمیته خودمراقبتی سازمانی ) با حضور نمایندگان ادارات و سازمان های شهرستان نیشابور در معاونت بهداشت

برگزاری " کمیته برون بخشی آموزش و ارتقای سلامت ( کمیته خودمراقبتی سازمانی ) با حضور نمایندگان ادارات و سازمان های شهرستان نیشابور در معاونت بهداشت

برگزاری " کمیته برون بخشی آموزش و ارتقای سلامت ( کمیته خودمراقبتی سازمانی ) با حضور نمایندگان ادارات و سازمان های شهرستان نیشابور در معاونت بهداشت

برگزاری " کمیته برون بخشی آموزش و ارتقای سلامت ( کمیته خودمراقبتی سازمانی ) با حضور نمایندگان ادارات و سازمان های شهرستان نیشابور در معاونت بهداشت

برگزاری " کمیته برون بخشی آموزش و ارتقای سلامت ( کمیته خودمراقبتی سازمانی ) با حضور نمایندگان ادارات و سازمان های شهرستان نیشابور در معاونت بهداشت
تقویم روز
امروز شنبه 5 خرداد ماه 1397 ساعت 10:36 ق ظ

 

برگزاری " کمیته برون بخشی آموزش و ارتقای سلامت ( کمیته خودمراقبتی سازمانی ) با حضور نمایندگان ادارات و سازمان های شهرستان نیشابور در معاونت بهداشت

مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشکده دکتر ذبیحی از برگزاری اولین کمیته برون بخشی آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشت خبر داد .

در این جلسه که با حضور رابطین آموزش سلامت ادارات و سازمان های شهرستان نیشابور، مدیران حوزه بهداشت وکارشناسان بهداشتی شاغل در معاونت بهداشت  برگزار گردید معاون محترم بهداشت سرکار خانم دکتر تقی آبادی پس از عرض خیر مقدم ضمن یادآوری شعار هفته سلامت " پوشش همگانی سلامت ، برای همه ، در همه جا " ، اقدامات انجام شده در طرح تحول سلامت در چارچوب این شعار را در شهرستان نیشابور برای حاضرین بازگو نمودند و درادامه گفتند : خدمات فعال به مردم در روستاها در حال انجام است و در طرح تحول ، خدمات فعال به مردم در مناطق حاشیه شهر و جمعیت شهری آغاز شد و امسال بهبود در توسعه کمی و کیفی خدمات را در شهرستان نیشابور در راستای شعار هفته سلامت شاهد خواهیم بود . لذا در راستای نیل به این هدف مهم ومقدس، گروه آموزش و ارتقای سلامت "کمیته برون بخشی فصل بهار خود را "با دستور کار آموزش و با موضوع معرفی شعار هفته سلامت 97  و کارگاه تدوین برنامه عملیاتی مشارکتی ارتقای سلامت برگزار نمود . در ادامه این جلسه از نمایندگان اداراتی که در راستای برنامه خودمراقبتی سازمانی فعالیت موثری داشتند با تقدیم هدایا تقدیر به عمل آمد و سپس نحوه اجرای برنامه خودمراقبتی سازمانی و کارگاه برنامه عملیاتی مشارکتی برگزار گردید .

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

     
3dots.ir