شکست تیم فوتسال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از نیشابور

شکست تیم فوتسال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از نیشابور

شکست تیم فوتسال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از نیشابور

شکست تیم فوتسال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از نیشابور

شکست تیم فوتسال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از نیشابور
تقویم روز
امروز شنبه 5 خرداد ماه 1397 ساعت 10:16 ق ظ

 

شکست تیم فوتسال دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از نیشابور

مدیر پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از روند آماده سازی تیم فوتبال کارمندان دانشکده اظهار رضایت نمود.

ادامه مطلب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

     
3dots.ir