تقدیراز پرسنل علوم آزمایشگاهی شبکه بهداشت و درمان فیروزه

تقدیراز پرسنل علوم آزمایشگاهی شبکه بهداشت و درمان فیروزه

تقدیراز پرسنل علوم آزمایشگاهی شبکه بهداشت و درمان فیروزه

تقدیراز پرسنل علوم آزمایشگاهی شبکه بهداشت و درمان فیروزه

تقدیراز پرسنل علوم آزمایشگاهی شبکه بهداشت و درمان فیروزه
تقویم روز
امروز شنبه 5 خرداد ماه 1397 ساعت 10:30 ق ظ

 

تقدیراز پرسنل علوم آزمایشگاهی شبکه بهداشت و درمان فیروزه

به گزارش وب دا، مدیر شبکه بهداشت و درمان فیروزه از پرسنل علوم آزمایشگاهی شبکه بهداشت و درمان فیروزه تقدیر و تشکر کرد.

ادامه مطالب...

  • کارکنان
  • دانشجویان
  • اساتید
  • مراجعین عمومی
  • مناقصات
  • انتقادات وپیشنهادات

فهرست مناقصات و مزایدات برگذارشده و برندگان آن ها :

     
3dots.ir